closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นโดยผิดกฎหมาย โดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบหรือไม่รู้เรื่องด้วย ไม่ถือว่าเป็น ลูกหนี้ร่วมกัน ระหว่างสามีภริยา
 

        ตามกฎหมายแล้ว หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส กฎหมายให้ถือว่าสามีและภริยา “เป็น ลูกหนี้ร่วมกัน ” เช่น
 1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
แต่หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นโดยผิดกฎหมายหรือเป็นมูลหนี้ละเมิด ที่สามีหรือภริยาได้กระทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวเป็นการเฉพาะตัว โดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบหรือไม่รู้เรื่องด้วย หนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา ดังนั้น ฝ่ายที่ไม่ทราบหรือไม่รู้เรื่องด้วยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชดใช้หนี้นั้น
 
         คำพิพากษาฎีกาที่ 1137/2559
         หนี้ที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดต่อโจทก์เป็นมูลหนี้ละเมิดที่จำเลยที่ 1 กระทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวเป็นการเฉพาะตัว โดยไม่ปรากฎว่าจำเลยที่ 2 ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ และมูลหนี้ละเมิดไม่อาจให้สัตยาบันได้ ดังนั้น แม้จำเลยที่ 1 จะนำเงินที่ได้จากการละเมิดต่อโจทก์มาซื้อทรัพย์สินหรือฝากไว้ในธนาคารระบุชื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นเจ้าของร่วมกัน ก็มิใช่หนี้ร่วมตามความหมายแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1490 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์ร่วม
 
          มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้
         (1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
          (2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
          (3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
         (4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
 
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นโดยผิดกฎหมาย โดยที่อีกฝ่ายไม่ทราบหรือไม่รู้เรื่องด้วย ไม่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา
Scroll to top
error: Content is protected !!