closelawyer@gmail.com       080-919-3691

เรียกรับเงิน อ้างว่าจะนำเงินไปให้อัยการเพื่อให้ช่วยเหลือคดี มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 100,000 บาท
 
 
        การที่ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เป็นความผิดฐานตัวกลางเรียกรับสินบน ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 

        ศาลฎีกา วางหลักถึงความผิดฐานคนกลางเรียกรับสินบน โดยจําเลยบอกว่าจะเอามาให้พนักงานอัยการหรือศาลว่า แม้อัยการหรือศาลนั้นจะไม่ได้เป็นเจ้าของสํานวนก็ผิด 143 แล้ว
 
หรือ จําเลยมีความตั้งใจแต่แรกแล้วว่าจะไม่เอามาให้เจ้าพนักงานมาตั้งแต่ ต้นหรือจําเลยไม่เคยรู้จักเจ้าพนักงานดังกล่าวเลยก็ตาม การกระทำย่อมเป็นความผิดสำเร็จตาม มาตรา 143 แล้ว
 
         เนื่องจากมาตรา 143 เป็นความผิดสำเร็จทันทีนับตั้งแต่จำเลยเรียกรับหรือยอมจะรับ
 
 
         คำพิพากษาฎีกาที่ 14177/2557
         จำเลยเรียกเงินจาก น. กับ ส. โดยแอบอ้างว่าจะนำเงินไปให้พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนทำความเห็นไม่คัดค้านการขอปล่อยชั่วคราวของ น. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคุณแก่ น. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีอาญา แม้จำเลยจะยังไม่ได้รับเงินหรือนำเงินไปให้อัยการเจ้าของสำนวนตามที่จูงใจก็ตาม การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143
 
         มาตรา 143 ผู้ใดเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
เรียกรับเงิน อ้างว่าจะนำเงินไปให้อัยการเพื่อให้ช่วยเหลือคดี มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 100,000 บาท
Scroll to top
error: Content is protected !!