closelawyer@gmail.com       080-919-3691

อย่าเพิ่มภาระให้ผู้บริโภค! เปลี่ยนจากให้คนซื้อถ่ายเป็นคนขายถ่ายเอง จะดีกว่ามั้ย 
 
เพจส่วนเจ้าพนักงานคดี ศาลจังหวัดอุดรธานี โพสต์ข้อความระบุว่า ในยุคที่การซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมสูง ทุกท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากับสติกเกอร์ข้อความที่แปะหน้ากล่องพัสดุนี้กันเป็นอย่างดี ชอบ CF สินค้าเป็นเหตุ สังเกตได้🤪🤪
 
CF แล้ว ห้าม CC นะจ๊ะรวมพลคนชอบ F
มารวมกันตรงนี้จ้า
#ร้านค้าขอให้ผู้บริโภคถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่อง พัสดุ###
โดยมีข้อความระบุไว้บนกล่องพัสดุว่า “กรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้า ไม่มีหลักฐานงดเคลมทุกกรณี รักษาสิทธิของตัวเองด้วยนะคะ”
 
ข้อความดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายเพื่อจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ต้องเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคด้วย
#ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม คือ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร ไม่ว่าฝ่ายที่เสียเปรียบนั้นได้รู้ หรือไม่รู้ถึงการเสียเปรียบนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4
 
ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา ตามมาตรา 4 วรรคสาม
สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพที่มีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้บริโภค จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพื่อความชำรุดบกพร่องไม่ได้ ตามมาตรา 6
 
การถ่ายวีดีโออาจเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของร้านค้าในการสืบพยานหากมีการฟ้องร้องคดี ร้านค้าจึงควรถ่ายวีดีโอไว้ก่อนส่งมอบสินค้า ซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบพยานได้กรณีผู้บริโภคปฏิเสธถึงการชำรุดบกพร่องของสินค้าในการซื้อขาย
 
แต่ข้อความ “ไม่มีหลักฐานงดเคลมทุกกรณี” จึงเป็นข้อสัญญาที่ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร อันเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภคในถ่ายวีดีโอขณะแกะสินค้า โดยร้านค้าจะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของร้านค้าเพื่อความชำรุดบกพร่องไม่ได้ ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ได้เปรียบผู้บริโภคอันเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม ข้อตกลงดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 11
#เปลี่ยนจากให้คนซื้อถ่ายเป็นคนขายถ่ายเอง จะดีกว่ามั้ย
#อย่าเพิ่มภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติให้แก่ผู้บริโภคเลย ❗️❗️
 
ที่มา ส่วนเจ้าพนักงานคดี ศาลจังหวัดอุดรธานี
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
อย่าเพิ่มภาระให้ผู้บริโภค! เปลี่ยนจากให้คนซื้อถ่ายเป็นคนขายถ่ายเอง จะดีกว่ามั้ย
Scroll to top
error: Content is protected !!