closelawyer@gmail.com       080-919-3691

สามีและหญิงอื่นไปใหนด้วยกันอย่างเปิดเผย อยู่บ้านในเวลากลางคืนขับรถรับส่งซื้ออาหารด้วยกันฯ ถือว่าสามียกย่องหญิงอื่นเป็นภริยา ภริยาฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากสามีและหญิงอื่นได้ ⚖️

 
📣 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ :
6615/25552 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่เคยพาจำเลยที่ 2 ออกงานสังคม หรือแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักในฐานะภริยาแต่การที่จำเลยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยอยู่ในบ้านซึ่งปลูกสร้างในแหล่งชุมชนด้วยกันในเวลากลางคืน ขับรถรับส่งเมื่อไปทำกิจธุระหรือซื้ออาหารด้วยกัน ย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยทั้งสองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและเอื้ออาทรดูแลเอาใจใส่ต่อกัน แสดงว่าจำเลยที่ 1 ยกย่องจำเลยที่ 2 ฉันภริยาอันเป็นเหตุหย่าตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (1) แล้ว และโจทก์ยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากจำเลยที่ 2 ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์ให้ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1523 วรรคหนึ่ง ได้อีกด้วย
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
 
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
สามีและหญิงอื่นไปใหนด้วยกันอย่างเปิดเผย อยู่บ้านในเวลากลางคืนขับรถรับส่งซื้ออาหารด้วยกันฯ ถือว่าสามียกย่องหญิงอื่นเป็นภริยา ภริยาฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจากสามีและหญิงอื่นได้
Scroll to top
error: Content is protected !!