closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หากถูกดำเนินคดีอาญาและต้องการรับสารภาพนั้น ต้องรับสารภาพเป็นไปตามความจริงที่ตนได้กระทำความผิด หากเป็นการรับสารภาพตามคำฟ้อง ย่อมหมายถึงรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

         กรณีที่ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายอาญาแล้วต่อมา ผู้กระทำความผิดได้สำนึกผิดในการกระทำของตนเองต้องการที่จะรับสารภาพ ในการกระทำความผิดของตนแต่ไม่ทราบว่าต้องรับสารภาพอย่างไรถึงจะเป็นธรรมกับตนเอง ในเหตุการณ์จริงนั้นผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถรับสารภาพบางข้อหา ปฏิเสธบางข้อหาได้ หากตนไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกฟ้อง มิเช่นนั้นจะเป็นการรับสารภาพทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่ตนไม่ได้กระทำความผิดไปด้วย

        และการรับสารภาพตามฟ้องนั้น หากจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดและถูกจำคุกมาไม่เกิน 5 ปี ย่อมถูกเพิ่มโทษเข้าไปด้วย หากรับสารภาพทั้งหมดย่อมเป็นการรับสารภาพว่าเคยถูกต้องโทษคดีอาญามาด้วย และทำให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาเพิ่มโทษตามกฎหมายต่อไปได้
อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4521/2561 ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 25 วรรคหนึ่งและวรรคสาม กำหนดให้ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใด ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น ผู้ใดไม่สามารถจะไปรับหมายเรียกด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกแทน ถ้าไม่มีผู้แทนให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน เมื่อจำเลยมีหน้าที่ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แม้จำเลยอยู่ในระหว่างต้องรับโทษซึ่งไม่สามารถไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารได้ก็ตาม จำเลยยังคงมีหน้าที่ต้องมอบหมายให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและพอจะเชื่อถือได้ไปรับหมายเรียกดังกล่าวแทนระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาหลีกเลี่ยงขัดขืน

        โจทก์บรรยายฟ้องไว้ชัดแจ้งว่า จำเลยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1009/2557 ของศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้ลงโทษจำคุก 4 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ในระหว่างที่จำเลยยังจะต้องรับโทษในคดีดังกล่าว จำเลยกระทำความผิดในคดีนี้อีก ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมาย เมื่อศาลชั้นต้นอ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง จำเลยให้การว่ารับสารภาพตามฟ้อง คำให้การที่จำเลยที่รับสารภาพย่อมหมายรวมถึงการรับว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนตามที่โจทก์กล่าวหาในฟ้อง ตลอดจนรับตามบทบัญญัติที่ขอให้เพิ่มโทษจำเลยตามฟ้องด้วย เมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย จึงต้องเพิ่มโทษที่จะลงแก่จำเลยอีกหนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา 92
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
หากถูกดำเนินคดีอาญาและต้องการรับสารภาพนั้น ต้องรับสารภาพเป็นไปตามความจริงที่ตนได้กระทำความผิด หากเป็นการรับสารภาพตามคำฟ้อง ย่อมหมายถึงรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
Scroll to top
error: Content is protected !!