closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ปล่อยเช่าห้องคอนโด รายวันผิดกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งโทษของการฝ่าฝืน กฎหมาย ก็บัญญัติให้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ดังนั้น หากเจ้าของ หรือนิติบุคคลใด จัดให้มีการปล่อยเช่าห้องชุดในลักษณะคอนโดมิเนียมรายวัน จะต้องรับโทษในทางอาญา
ข้อสังเกต
นอกจากการให้เช่าเป็นรายวันไม่สามารถทําได้แล้ว หากจะให้มีการเช่าแบบ service apartment คือ การให้เช่าในลักษณะของการมีบริการเกี่ยวกับห้องพักที่เช่าด้วย เช่น ความสะดวก ต้านการทําความสะอาด อาหารเช้า ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ประเภทสระน้ำ ฟิตเนส สปา สนามกีฬา ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากการเข้าในกรณีทั่ว ๆ ไป การเช่าอาจเป็นวัน เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี กรณีนี้เจ้าของห้องชุดก็ไม่สามารถจะกระทำได้ เพราะเป็นการนำห้องออกปล่อยให้ เช่า เข้าลักษณะของการประกอบการค้าซึ่งพ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗๑/๑ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของ อาคารชุดที่จัดไว้ นอกจากนี้แล้วอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากเป็นอาคารเพื่อ พักอาศัยห้ามใช้อาคารประกอบกิจการอื่น
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 “ ห้ามมิให้ ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ”
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ปล่อยเช่าห้องคอนโด รายวันผิดกฎหมาย
Scroll to top
error: Content is protected !!