closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การลักทรัพย์โดยพฤติการณ์ใด ๆ ซึ่งมีเจตเพื่อให้ทรัพย์นั้นเคลื่อนย้ายจากจุดเดิม โดยเจตนาตัดกรรมสิทธิ์การครอบครองจากเจ้าของและเจตนาทุจริต ย่อมเป็นการลักทรัพย์โดยปริยายเพราะเกิดจากความไม่ยินยอมของเจ้าของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ ก็ตามอันเป็นการเคลื่อนที่ทรัพย์นั้นไป

กรณีตามหัวข้อเป็นการที่พนักงานบริษัทได้รับน้ำนมดิบ และเทใส่ถังพลาสติกจัดเก็บไว้โดยปกติ แต่ผู้ลักทรัพย์กลับนำน้ำใส่ถุงเพื่อให้มีน้ำหนักมาก เพื่อให้ตนเองได้รับเงินมากกว่าเดิมและไม่จำต้องนำน้ำนมดิบมามาก ถือเป็นการกระทำที่ผู้ลักทรัพย์ มีเจตนาเพื่อจะทุจริตนำน้ำใส่ในถังเพื่อให้ได้รับเงินมากกว่าเดิม เมื่อพนักงานบริษัทรับน้ำนมดิบที่มีการสอดใส้และได้ชำระเงินให้แก่ผู้ลักทรัพย์ไปแล้ว ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วตามการลักทรัพย์ และการดังกล่าวเป็นการใช้พาหนะเพื่อพาทรัพย์นั้นไป เป็นการกระทำความผิดกฎหมายอาญาที่หนักกว่าการลักทรัพย์ปกติ

อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 4251/2562 จำเลยบรรจุน้ำอยู่ในถังก่อนนำรถไปชั่งน้ำหนักเพื่อให้เห็นว่า รถมีน้ำหนักมากกว่าปกติ ภายหลังจากนั้นจำเลยจึงนำรถไปถ่ายน้ำออกจากถังเมื่อนำรถไปรับน้ำนมดิบก็จะได้ปริมาณที่มากกว่าที่ควรจะได้ การกระทำของจำเลยถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว หาก ช. ไม่พบเห็นเข้าการกระทำของจำเลยก็จะบรรลุผล ตาที่จำเลยได้กระทำลงไป จึงเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด จึงเป็นเพียงพยายามกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80

ตำเลยมีเจตนาทุกจริตเอาน้ำนมดิบของผู้เสียหายไปตั้งแต่ต้นโดยวิธี นำรถบรรทุกถึงพลาสติกบรรจุน้ำมาชั่งน้ำหนักในครั้งแรกเพื่อให้พนักงานของผู้เสียหายเห็นว่ารถมีน้ำหนักมากกว่าปกติ ภายหลังจากนั้นจึงถ่ายน้ำออกจากถึงแล้วไปรับน้ำนมดิบ เมื่อนำรถมาชั่งอีกครั้งทำให้จำเลยได้รับน้ำนมดิบในปริมาณน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาณน้ำที่ถ่ายทิ้งไป จึงเป็นการใช้กลอุบายเพื่อให้บรรลุผลคือ การเอาน้ำนมดิบในส่วนที่เกินของผู้เสียหายไปโดยทุกจริตเท่านั้น พนักงานของผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาส่งมอบการครอบครองน้ำนมดิบในส่วนทีเกินให้จำเลย การกระทำของจำเลยจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ แต่การกระทำของจำเลยยังไม่บรรลุผลจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์โดยใช้พาหนะตามฟ้อง

มาตรา 336 ทวิ  ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 334 มาตรา 335 มาตรา 335 ทวิ หรือมาตรา 336 โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจ หรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

แอบนำน้ำใส่ถังพลาสติกเพื่อให้มีน้ำหนักมากก่อนจะไปรับน้ำนมดิบถือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้พาหนะ เป็นเหตุให้ได้รับโทษหนักขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 ทวิ
Scroll to top
error: Content is protected !!