closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้ แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว มีโทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต!!!

ตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้ แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว มีโทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต!!!
 
        กรณีเจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นการกระทำความผิดแต่กลับไม่ทำการจับกุมหรือจับกุมแล้ว แต่มีการเรียกรับเงินในภายหลังเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัว เข้าหลักที่ว่า ชอบ-ชั่ว (จับโดยชอบแต่ชั่วในการเรียกเงิน)
 

        ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 149 อัตราโทษตามมาตราดังกล่าว คือ มีโทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต ฝากไว้ให้คิดสำหรับเจ้าพนักงานที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ผิดมาคือบอกลาลูกเมียได้เลย
 
       ข้อสังเกต เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ย่อมไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก แม้ว่าการกระทำของจำเลยจะเข้าหลักเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 157 ด้วยก็ตาม
 
        คำพิพากษาฎีกาที่ 1524/2551
จำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดอาญา ได้พบเห็น ส. กับพวกเล่นการพนันชนไก่อันเป็นความผิดอาญา จำเลยมีหน้าที่ต้องทำการจับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับไม่ทำการจับกุมและเรียกรับเงินจำนวน 1,500 บาท จาก ส. เพื่อจะไม่จับกุมตามหน้าที่ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 149
 
        คำพิพากษาฎีกาที่ 1749/2545
พฤติการณ์ที่จำเลยจับกุมผู้เสียหายในข้อหาลักทรัพย์ของ ส. แล้วให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม จากนั้นนำผู้เสียหายไปควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจประมาณ30 นาที จึงเรียกร้องเอาเงินจากผู้เสียหายเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีโดยนำผู้เสียหายออกมาโทรศัพท์หา ก. ภริยาผู้เสียหาย ต่อมาเมื่อจำเลยได้รับเงิน3,000 บาท จากผู้เสียหายแล้ว จึงปล่อยผู้เสียหายไปนั้น เป็นกรณีไม่กระทำการในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยหน้าที่ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149
 
        เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ย่อมไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก แม้ว่าการกระทำของจำเลยจะเข้าหลักเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 157 ด้วยก็ตาม
มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
 
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
ตำรวจจับผู้กระทำความผิดได้ แต่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัว มีโทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต!!!
Scroll to top
error: Content is protected !!