closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

มีหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารสามารถฟ้องดำเนินคดีได้ครับ

ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องร้องกันไม่ได้ครับ

ถ้าหนี้มีกำหนดชำระแน่นอน หากมีการผิดนัดชำระ สามารถจ้างทนายความดำเนินคดีได้เลยครับ

Scroll to top
error: Content is protected !!