closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ปรึกษากฎหมาย closelawyer

บริการของเรา

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์เพื่อให้คำ ปรึกษากฎหมาย และคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย โดยมีทีมงานทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในแต่ละด้านคอยให้คำ ปรึกษากฏหมาย ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 นาฬิกา

        บริการให้คำ ปรึกษากฏหมาย และคดีความแล้ว และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยรับว่าความในคดีทั่วไป ต่อสู้คดี ฟ้องคดี ยื่นคำให้การ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีจัดการมรดก คดีเงินกู้ คดีเช็ค คดีที่ดิน จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนการค้า จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร   ร่างนิติกรรมสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน  รับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) ร่างนิติกรรมสัญญา เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำสำนักงาน  รับรองลายมือชื่อ รับรอง

closelawyer

ทนายใกล้ตัว ปรึกษากฎหมาย โทร 080-919369102-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

เอกสาร (Notarial Services Attorney) โดยมีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้

 • บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation) 
 • คดีแพ่ง (Civil Case) 
 • คดีอาญา (Criminal Case) 
 • คดีครอบครัว (Family Law) 
 • คดีแรงงาน (Labour Law) 
 • คดีที่ดิน (Real Estate) 
 • คดีล้มละลาย (Bankruptcy) 
 • คดีมรดก (The Legacy) ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Litigation) 
 • คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy Lawsuit)  
 • คดีเช็ค  เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค  
 • คดีผู้บริโภค  บัตรเครดิต   สินเชื่อเงินกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง 
 • คดียาเสพติด  มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ   
 • รับทำอุทธรณ์ – ฎีกา  แก้อุทธรณ์ – ฎีกา คดีแพ่ง และคดีอาญา  
 • บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ (Corporate Business) 
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) 
 • ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล
 

บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฎหมาย  : เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้าน  กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

 • รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องหมายการค้า        เครื่องหมายบริการ จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น 
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และรับรองเอกสาร  
 • รับว่าความคดีแพ่ง ทุกประเภท อาทิ คดีกู้ยืมเงิน ,คดีบัตรเครดิต,คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย,คดีฟ้องหย่า,คดีมรดก,คดีที่ดิน,คดีแรงงาน,คดีล้มละลาย เป็นต้น
 • รับว่าความ แก้ต่าง คดีอาญา ทุกฐานความผิด อาทิ คดีเช็คเด้ง,คดีลักทรัพย์,คดียักยอกทรัพย์,คดีฉ้อโกง,คดีบุกรุก,คดีข่มขืนกระทำชำเรา,คดีพรากผู้เยาว์,คดีทำร้ายร่างกาย,คดียาเสพติด เป็นต้น
 • รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา ในชั้นตำรวจและในชั้นศาล
 • รับสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์, บังคับคดี, ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 • รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน ,ติดตามหนี้ที่ค้างชำระต่างๆ
 • รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ กับสถาบันการเงินต่างๆ, ธนาคาร
 • รับจัดทำและตรวจสอบ สัญญาทุกประเภท เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาอื่นๆ
 • รับทำอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ ฎีกา  

ปรึกษากฎหมาย

เพิ่มเพื่อนกับเรา

ตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย

ให้คำ ปรึกษากฎหมาย และคดีความเบื้องต้นสำหรับประชาชน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับความทุกข์ใจ หรือเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งพิงทางกฎหมาย เราเป็นสำนักงานที่ให้ บริการด้าน  กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

Scroll to top
error: Content is protected !!