closelawyer@gmail.com       080-919-3691

พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการ รับรองบุตร นอกกฎหมาย
 
         บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วถือเป็นผู้สืบสันดานและเป็นทายาทโดยธรรม ลำดับที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 (1)
 
        บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บัญญัติว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความแห่งประมวลกฎหมายนี้” การ รับรองบุตร นอกกฎหมายนี้เป็นการรับรองโดยพฤตินัยต้องเป็นการรับรองที่เปิดเผยหากกระทำอย่างลับ ๆ ไม่ถือว่าเป็นการรับรอง
 

         พฤติการณ์ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการรับรองบุตรนอกกฎหมาย
 
         – พฤติการณ์ที่ชายซึ่งอยู่กินกับหญิงอย่างออกหน้าออกตานำหญิงไปคลอดที่โรงพยาบาล หมั่นไปเยี่ยมเยียนและรับกลับบ้าน จนกระทั่งขอให้แพทย์ประจำตำบลตั้งชื่อเด็กที่คลอดมานี้ย่อมทำให้ฟังได้ว่าชายได้รับรองแล้วว่าเด็กนั้นเป็นผู้สืบสันดานของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ฎีกาที่ 535/2509
 
         – การที่บิดาให้การศึกษา ให้ความอุปการะเลี้ยงดู และยอมให้ใช้นามสกุลเช่นนี้ แสดงว่าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว และถือได้ว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ฎีกาที่ 136/2510
 
– ชายหญิงได้เสียหลับนอนกันแล้วหญิงคลอดบุตรในปีต่อมาชายรับไปเลี้ยงให้การศึกษาและให้ใช้นามสกุลกรอกภ.ง.ด.9 ว่าเป็นบุตรและเบิกเงินช่วยค่าเล่าเรียนแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรและชายรับรองแล้วรับมรดกบิดาได้ ฎีกาที่ 649/2500
 
         – โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายของ บ.พฤติการณ์ที่ บ.ได้อุปการะเลี้ยงดูกับให้การศึกษาเล่าเรียนแก่โจทก์ ถือได้ว่า บ.ได้รับรองและแสดงออกว่าโจทก์เป็นบุตรของ บ. โจทก์จึงเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกแทนที่ บ. ฎีกาที่ 436/2518
 
        – บิดาแจ้งเกิดให้บุตรใช้นามสกุลมีพฤติการณ์รู้กันทั่วไปว่าเป็นบุตร รับมรดกของบิดาได้ ฎีกาที่ 2087/2523
 
       – ทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาขณะที่บิดาตายมีสิทธิเป็นทายาทได้ถ้าหากภายหลังได้เกิดมารอดอยู่ และโดยมีพฤติการณ์ที่บิดารับรองทารกในครรภ์ว่าเป็นบุตรของตน ฎีกาที่ 489/2506
 
         ที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงไม่กี่เหตุที่ศาลฎีกาตัดสินว่าถือว่าเป็นพฤติการณ์การรับรองบุตรแล้ว ซึ่งจะทำให้บุตรนอกกฎหมายมีสิทธิรับมรดกของบิดา
 
 
ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการรับรองบุตรนอกกฎหมาย
Scroll to top
error: Content is protected !!