closelawyer@gmail.com       080-919-3691

หมิ่นประมาทผู้ตาย…อาจจะติดคุกได้
 
         หลายคนอาจจะสงสัยว่า การหมิ่นประมาทผู้ตายนั้น ไม่น่าจะมีความผิดทางอาญา เพราะผู้ตายเป็นผู้ถูกใส่ความ ไม่มีตัวตนไม่มีสภาพบุคคลแล้ว แต่ความจริงไม่ใช่อย่างคิดครับ เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ตายเป็นผู้เสียหาย วันนี้ ทีมทนายใกล้ตัวจะไขข้อสงสัยให้ท่านไปทราบพร้อมๆกันครับ
 
         การใส่ความผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ตายต่อบุคคลที่สาม อาจจะยังไม่ต้องรับความเสียหาย แต่แค่น่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตาย ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ก็ถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327 ระวางโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 326 คือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าการหมิ่นประมาทนั้นเป็นการโฆษณาออกสื่อต่างๆ หรือเป็นที่แพร่หลายในวงกว้าง ผู้นั้นมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 328
 
         และที่มากไปกว่านั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทเป็นจำนวนค่อนข้างสูงเสมอไว้ก่อน แต่ศาลจะใช้ดุลยพินิจกำหนดให้ว่าเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่นำมาสืบให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไร และเท่าใด ฉะนั้น เวลาจะเรียกค่าเสียหาย ก็ขอให้เรียกเอาแต่พองาม ให้สมเหตุสมผล มิใช่นึกอยากจะเรียกเอาเท่าไหร่ก็เรียก เช่น เรียก 5 ล้าน 10 ล้าน อย่างนี้ ต้องสืบพยานหนักกันเลยทีเดียว ว่าเสียหายถึงขนาดนี้จริงหรือไม่ จากประสบการณ์หลายกรณีที่ผู้เขียนเห็น เช่น ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน ศาลพิพากษาให้ 5 หมื่น ก็มี ฟ้อง 3 แสน ศาลให้ 3 หมื่นก็มี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่เรานำสืบและดุลพินิจของศาล ซึ่งหากท่านฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมากเท่าไหร่ ผลพวงที่ตามมากับท่านคือ ค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ 2 ที่ต้องชำระแก่ศาล เช่น ฟ้อง 10 ล้าน ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล 2 แสนบาท เรื่องนี้ สำคัญต้องพิจารณาให้ดี ไม่ใช่นึกอยากจะได้เท่าไหร่ก็ฟ้องเอาเท่านั้น !!
 
         การใส่ความ หมายถึง การยืนยันข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นความจริงก็ได้ หรือเป็นความเท็จก็ได้ แม้แต่การเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้กับบุคคลอื่นฟังก็อยู่ในความหมายของคำว่า “ใส่ความ” และการใส่ความนั้น จะต้องมีเจตนาทำให้ผู้ถูกใส่ความถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได้ ดังนั้น คำพูดของคนจึงสำคัญยิ่งนัก เพราะพูดไม่คิด อาจติดคุกได้ อย่าต้องให้เป็นดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” ปากจะพาซวย พาติดคุก พาเสียเงิน ตอนยังไม่พูดเราเป็นนาย แต่เมื่อพูดไปแล้วเราเป็นบ่าว ต้องพึงระวังคำพูดกันด้วนนะครับ
 
        อย่างไรก็ดี ความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้ เป็นความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด มิฉะนั้น คดีขาดอายุความ และในทางกลับกัน หากมีการแจ้งความหรือดำเนินคดีแล้ว ต่อมามีการเจรจาตกลงกันได้ ผู้เสียก็สามารถถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องได้เช่นเดียวกัน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
        📖มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
         📖มาตรา 327 ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา 326 นั้น
 
         📖มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
หมิ่นประมาทผู้ตาย…อาจจะติดคุกได้
Scroll to top
error: Content is protected !!