closelawyer@gmail.com       080-919-3691

ในยุคปัจจุบัน สังคมแห่งการอยู่รวมกันอย่างสังคมหมู่บ้านหรือโครงการซึ่งสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบใกล้เคียงหรือติดกัน การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรจะมีให้ต่อกันในฐานะเพื่อนบ้าน แต่มีวลีหนึ่งที่พูดกันติดปากว่า “ เลือกซื้อบ้านได้ แต่เลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ ” ซึ่งก็เป็นเช่นอย่างที่วลีได้กล่าวไว้ และบางครั้งมีการพูดกันถึงขั้นว่า “ เพื่อนบ้านดี เป็นลาภอันประเสริฐ ” กันเลยทีเดียว

เมื่อไม่สามารถเลือกเพื่อนบ้านที่ติดกันได้ หากเกิดปัญหาเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านของบ้านที่ติดกัน เช่น น้ำฝนไหลลงมาในที่ดินหรือบ้านของเราอันก่อให้เกิดความเสียหายหรือรำคาญ แจ้งเพื่อนบ้านให้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ไม่ดำเนินการให้ หากเป็นเช่นนี้ ต้นเหตุแห่งปัญหาอยู่นอกเหนือตัวบ้านของเราไป อันเป็นการอยู่นอกเหนือสิทธิของเราที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้ความเสียหายหรือความรำคาญดังกล่าวนั้น

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ดังกล่าวจึงมีผลทำให้ เจ้าของบ้านซึ่งอยู่ติดกันที่ได้รับความเสียหายหรือรำคาญมีสิทธิดำเนินการเพื่อยับยั้งความเสียหายหรือความรำคาญที่เกิดจากบ้านใกล้เรือนเคียงที่ไม่ดำเนินการแก้ไขได้

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 737/2537 จำเลยก่อสร้างหลังคาสังกะสีต่อเติมอาคารของตนล้ำมาบนกำแพงรั้วด้านที่ติดกับที่ดินของโจทก์ โดยจำเลยใช้กำแพงรั้วเป็นฝาห้องด้านล่างและใช้กระเบื้องซีเมนต์กั้นต่อขึ้นไปถึงหลังคา แล้วใช้ปูนซีเมนต์พอก เชื่อมรอยต่อระหว่างอาคารของจำเลยกับรั้ว ทำให้น้ำฝนไม่สาดเข้าไปในอาคารของจำเลย แต่ไหลไปในที่ดินของโจทก์มากกว่าปกติจำเลยจึงใช้สิทธิอันมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 โจทก์มีสิทธิที่จะปฏิบัติเพื่อยังให้ความเสียหายหรือความเดือดร้อนรำคาญนั้นสิ้นไปตาม มาตรา 1337

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 1337  บัญญัติว่า “บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน”

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

ความเสียหายเกิดจากบ้านใกล้เรือนเคียง หากเพื่อนบ้านไม่แก้ไข เจ้าของบ้านข้างเคียงมีสิทธิยับยั้งความเสียหายหรือความรำคาญด้วยตนเองได้
Scroll to top
error: Content is protected !!