closelawyer@gmail.com       080-919-3691

การที่วางแผนจะเรียกเอาเงินโดยวิธีขับรถยนต์แซงจนเกิดการเฉี่ยวชนรถผู้อื่นเสียหายแล้วเรียกเงิน โดยไม่มีการขู่หรือใช้กำลังประทุษร้าย ดังนั้น จึงมีเพียงความผิดข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 83 เท่านั้น

แต่ถ้ามีการข่มขืนใจ คู่กรณีให้ยอมให้หรือยอมจะให้ ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือ ทรัพย์สิน จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น มีความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 683/2562

จำเลยทั้งสี่วางแผนจะเรียกเอาเงินจากผู้เสียหายโดยวิธีให้จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์แซงรถยนต์ผู้เสียหายแล้วชะลอความเร็วรถยนต์จนผู้เสียหายต้องแซงรถยนต์จำเลยที่ 1 จากนั้นให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ขับรถยนต์ไล่หลังรถยนต์ผู้เสียหาย จนผู้เสียหายถูกบีบให้ต้องรีบขับรถกลับเข้าช่องเดินรถด้านซ้าย แล้วจำเลยที่ 1 ขับรถจี้ตามหลังรถยนต์ผู้เสียหาย จนเกิดการเชี่ยวชนกันขึ้น จากนั้นจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะขอเจรจาผู้เสียหายเพื่อเรียกเอาเงิน ซึ่งวิธีการของจำเลยทั้งสี่เช่นว่านั้น จะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายอยู่ก่อนแล้ว แม้จำเลยที่ 2 เรียกเอาเงินจากผู้เสียหาย แต่มิใช่คำพูดที่เป็นการขู่เข็ญหรือข่มขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งไม่ใช่ใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานกรรโชก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคหนึ่ง

 

มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระทำโดย

(1) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ

(2) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

ปรึกษากฎหมายโทร📞 080-9193691,☎️ 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 ไลน์ @closelawyercmi

แก๊งตบทรัพย์ โดยวิธีขับรถยนต์แซงจนเกิดการเฉี่ยวชนรถผู้อื่นเสียหายแล้วเรียกเงิน โดยไม่มีการขู่หรือใช้กำลังประทุษร้าย จะมีความผิดข้อหาอะไร
Scroll to top
error: Content is protected !!